Gelerie Kruh

Gelerie Rájec nad Svitavou

obrazy, grafika, keramika, originální výrobky

Právě probíhá

Jiří Kristen

Patří k mladší generaci současných malířů-krajinářů, kromě krajin maluje také zátiší. Nejvíce mu vyhovuje malba akrylovými barvami na zvrásněný podklad. Dominantní úlohu sehrávají barvy, které obrazům dávají zvláštní atmosféru. Autorova tvorba je spjata především s Českomoravskou vysočinou, kterou zachycuje ve všech čtyřech ročních obdobích. Obrazy Jiřího Kristena nacházejí stále nové obdivovatele a jsou dnes zastoupené nejen ve sbírkách domácích sběratelů, ale také v zahraničí.

Ladislav Kulhavý

Narodil se a žije v Praze, přesto jeho láskou je především Českomoravská vysočina, které zasvětil svoje olejomalby. Obrázky začínal malovat už od školních let. Vedle Vysočiny ho inspirují i Holyňské vrchy a okolí Prahy. Autorovy obrazy zachycují krásu a romantiku české krajiny, zjemněné a prosvícené umělcovou fantazií. Obrazy Ladislava Kulhavého vlastní galerie v Praze, sběratelé v České republice, ale i např. v Japonsku.

Ivan Kulheim

Autor žije a tvoří v Brně. Ve svém díle zobrazuje jak českou a moravskou venkovskou krajinu s romantickými vesničkami, osamělými staveními a starobylými kostelíky, tak mezi jeho olejomalbami nacházíme městské motivy, velmi často malebná zákoutí města  Brna. Autor se také dává často inspirovat zahraničními cestami a pobyty ve středomořských přístavech, na romantických plážích či v rybářských osadách. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách prakticky na celém světě.

Jan Odvárka

Žije v Moravské Svratce a svou tvorbu zcela zasvětil Českomoravské vysočině, která se mu stala zároveň domovem i trvalou inspirací. Je stále znovu okouzlován nádherou krajiny Vysočiny, rád se jí toulá v každém ročním období a hledá v ní náměty pro své obrazy. Maluje technikou akvarelu. Obrazy pana Odvárky jsou nezaměnitelné, vyznačují se půvabem a poetičností. Uspořádal řadu autorských výstav a jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách u nás i v zahraničí.

Aleš Venhoda

Je rodák z Třebíče a Třebíčsku je věrný po celý svůj život. Velmi rád má i město Náměšť nad Oslavou, jeho romantický zámek s parkem a miluje řeku Oslavu, která je častým námětem jeho obrazů, stejně jako např. známá Křižanovská Vysočina. Aleš Venhoda maluje výhradně olejem. Svoji krajinu zobrazuje realisticky, ale současně jí umí vdechnout poezii, kouzlo a náladu, které jsou pro českou přírodu tak typické. Obrazy Aleše Venhody jsou součástí galerií a sbírek v naší republice, ale i v zahraničí, vzpomeňme např. USA.

Soňa Čermáková – Oživené kameny
(1. května – 29. září 2019)

Regionální umělkyně, paní Soňa Čermáková ve své tvorbě zpracovává přírodní kámen, nejčastěji vápenec, nově i pískovec a břidlici. V kamenech pomocí své fantazie hledá lidské tváře či postavy, biblické náměty, zvířecí motivy. Tyto přírodní útvary pak dotváří do půvabných obrazů, které vdechují kamenům nový život. Na kamenech se objevují něžné madony, tajemné tváře vousatých mudrců, zasněné portréty milenců, renesanční či gotické šlechtičny, moudré sovy a mnoho dalších.

Výstava obrazů Pocta krajině (Jiří Kristen – Ivan Kulheim – Jan Odvárka – Aleš Venhoda) je prodloužena do neděle 6. října 2019.
Výstava Soni Čermákové Oživené kameny je možné zhlédnout do neděle 27. října 2019. Do 27. října 2019 probíhá doprovodná výstava Andělé na zámku.
Galerie Kruh je v říjnu 2019 přístupná v sobotu a neděli v době 9,30 – 15 hodin.