Gelerie Kruh

Gelerie Rájec nad Svitavou

obrazy, grafika, keramika, originální výrobky

Viktor Zakrynyčny – Doteky času

Viktor Zakrynyčny se narodil na Ukrajině ve starobylém Kamenci Podolskem, kde také v roce 1993 absolvoval Fakultu výtvarných umění. V roce 1996 odjel do Řecka, kde se věnoval studiu antického umění. Od konce 90. let žije a tvoří v Brně.
Umělecký styl Viktora Zakrynyčneho je impresionismus. Ve svých obrazech zachycuje vjemy a dojmy, které v něm vyvolává okolní svět. Vyjadřuje je doteky štětce nebo špachtle kombinovanou technikou na plátně.


Ukázky z tvorby