Gelerie Kruh

Gelerie Rájec nad Svitavou

obrazy, grafika, keramika, originální výrobky

Galerie Kruh působí v prostorách Státního zámku Rájec nad Svitavou. Vystavuje a prodává obrazy, grafiku, dekorativní i užitou keramiku a originální výrobky dalších uměleckých řemesel. V turistické sezóně pořádá pravidelné autorské a tématické výstavy. Přáním pracovníků galerie je připravit všem návštěvníkům příjemné umělecké zážitky a seznámit je s nejnovější tvorbou současných výtvarných umělců Čech a Moravy. Všichni milovníci umění jsou k návštěvě galerie srdečně zváni.

Zámek Rájec Výstava